Hỗ Trợ Trực Tuyến
Mr. Từ Tâm
Hotline: 093 77 999 88
quatangtutam@gmail.com


Ms. Anh Thư
Hotline: 0901 37 19 37
kd.quatangtutam@gmail.com

Tel: 028 6294 6515

Bao đựng thẻ 05

Bao đựng thẻ 05
Nhà sản xuất: Malaysia
Mã sản phẩm: 05

Mô tả

- Kích thước 9 cm x 6 cm

- Kích thước 6 cm x 9 cm